Rekrutacja

Informujemy, iż nadal trwa rekrutacja do projektu. Wszystkich chętnych zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Do udziału projekcie szczególnie zapraszamy mężczyzn.

Zaproszenie

Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego EPIKUR Sp. z o.o. wraz z Partnerem Spółdzielnia Pracy „Oświata” w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie pn. „W stronę pracy zawodowej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy